Polityka prywatności sklepu internetowego www.brander.store

§1 Administrator danych

Administratorem danych:
 1. wszystkich osób odwiedzających i korzystających ze strony internetowej www.brander.store;
 2. wszystkich osób, które śledzą fanpage Brander Store na Facebooku oraz Instagramie oraz wchodzą z nim w interakcje;
 3. wszystkich osób, które dokonują zakupów w sklepie internetowym www.brander.store;
 4. kandydatów do pracy i osób ubiegających się o zatrudnienie w Brander Store;
jest Rascal sp. z o.o z siedzibą w Krakowie (30-552) przy ul. Wielickiej 25, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieście w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000452191, posiadająca kapitał zakładowy w kwocie 7 000 PLN oraz numer NIP: 6793089830 (,,Rascal Industry”)
Kontakt z Rascal Industry jest możliwy za pośrednictwem adresu e-mail: team@rascalindustry.eu.

§2 Cele i podstawy przetwarzania danych

Przetwarzamy dane osobowe w następujących celach:
 1. Osoby odwiedzające i korzystające z naszej strony internetowej:
  • zapewnienie właściwego funkcjonowania technicznego naszej strony internetowej (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
  • profilowanie w celu analizy statystyk korzystania z naszej strony internetowej (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
  • udzielanie odpowiedzi na otrzymane zapytania ofertowe i produktowe otrzymane za pośrednictwem strony internetowej (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
  Podanie Twoich danych osobowych jest niezbędne do korzystania z naszej strony internetowej i udzielenia odpowiedzi na Twoje zapytanie.
 2. Osoby, które śledzą nasze fanpage na Facebooku oraz Instagramie oraz wchodzą z nimi w interakcje:
  • marketing naszych produktów i usług, w tym budowanie pozytywnego wizerunku Rascal Industry (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
  • udzielanie odpowiedzi na otrzymane zapytania ofertowe i produktowe (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
  Podanie Twoich danych osobowych jest niezbędne do obserwowania naszych profili w social media i udzielenia odpowiedzi na Twoje zapytanie.
 3. Osoby, które dokonują zakupów w naszym sklepie internetowym:
  • w odniesieniu do osób, które założą konto klienta w naszym sklepie: zawarcie i wykonanie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
  • w odniesieniu do zamówień złożonych przez osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą: zawarcie i wykonanie umowy sprzedaży naszych produktów, w tym obsługa procesu zamówień i reklamacji (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
  • w odniesieniu do zamówień złożonych przez osoby fizyczne reprezentujące lub działające w imieniu osób prawnych: kontakt z członkami personelu klientów - osób prawnych w celu realizacji zawartych umów sprzedaży (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
  • wypełnienie obowiązków prawnych związanych z ewidencjonowaniem sprzedaży, które wynikają z przepisów ustawy o rachunkowości oraz przepisów polskiego prawa podatkowego (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
  • obrona i dochodzenie roszczeń związanych z zawartymi umowami sprzedaży (art. 6 ust. 1 lit f RODO).
  Podanie danych osobowych jest niezbędne do zawarcia i wykonania umowy sprzedaży.
 4. Kandydaci do pracy i osoby ubiegające się o zatrudnienie w Brander Store
  • przeprowadzenie procesu rekrutacyjnego oraz ocena Twoich zdolności, kompetencji oraz przydatności do pracy na stanowisku, na które aplikujesz (art. 6 ust. 1 lit. b RODO oraz art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
  • przechowywanie dokumentacji związanej z Twoją aplikacją o pracę dla celów przyszłych procesów rekrutacyjnych - o ile wyrazisz na to zgodę (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
  • wypełnienie obowiązków prawnych, które wynikają z przepisów Kodeksu pracy oraz innych przepisów polskiego prawa pracy (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).
  W zakresie określonym w przepisach Kodeksu pracy (art. 221) podanie przez Ciebie danych osobowych jest niezbędne do przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego. W pozostałym zakresie podanie danych jest dobrowolne i nie jest warunkiem wzięcia udziału w rekrutacji. Jeżeli nie chcesz, abyśmy przetwarzali Twoje dane osobowe w zakresie szerszym niż określony w przepisach Kodeksu Pracy, to po prostu nie umieszczaj ich w swojej aplikacji.

§3 Jakie dane osobowe na Twój temat przetwarzamy?

W przypadku:
 1. osób odwiedzających i korzystających z naszej strony internetowej które zdecydują się skontaktować z nami przetwarzamy dane podane w treści zapytania w tym w szczególności: imię, nazwisko, numer telefonu oraz adres email;
 2. osób, które śledzą nasz fanpage na Facebooku oraz Instagramie, przetwarzamy: imię, nazwisko, adres email oraz informacje na temat interakcji z naszymi fanpage;
 3. osób, które dokonują zakupów naszym w sklepie internetowym, które zdecydują się dokonać zakupu w naszym sklepie przetwarzamy dane niezbędne do realizacji złożonego zamówienia, w tym w szczególności: imię, nazwisko, adres dostawy, adres e-mail, numer telefonu, numer NIP;
 4. kandydatów do pracy i osób ubiegające się o zatrudnienie: przetwarzamy dane podane w treści aplikacji, w tym w szczególności: imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, informacje o wykształceniu, kwalifikacjach i wcześniejszym zatrudnieniu oraz inne informacje, które dobrowolnie nam podasz w treści przesłanej aplikacji.

§4 Okres przechowywania danych

Przechowujemy pozyskane dane osobowe przez następujący okres czasu:
 1. osoby odwiedzające i korzystające z naszej strony internetowej:
  • informacje o Twoim adresie IP przechowujemy przez okres archiwizacji logów serwera, na którym znajduje się nasza strona internetowa;
  • informacje zawarte w plikach cookies przechowujemy zgodnie z okresami retencji zawartymi w tabeli, znajdującej się w punkcie 9. Polityki.
 2. osoby, które śledzą nasze fanpage na Facebooku i Instagramie oraz wchodzą z nimi w interakcje
  • dane niezbędne do obserwowania naszych profili w mediach społecznościowych i udzielania odpowiedzi na Twoje zapytania za pośrednictwem tych mediów przechowujemy tak długo, jak pozostajesz obserwatorem naszych fanpage lub wchodzisz z nimi w interakcje, przy czym Twoje interakcje takie jak komentarze lub polubienia zostaną widoczne nawet po tym gdy przestaniesz obserwować nasze profile, do momentu gdy je cofniesz lub usuniesz.
 3. osoby, które dokonują zakupów w naszym sklepie internetowym:
  • 5 lat od końca roku kalendarzowego, w którym złożone zostało ostatnie zamówienie.
 4. kandydaci do pracy i osoby ubiegające się o zatrudnienie w Brander Store
  • jeżeli nie wyrazisz zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych zawartych w dokumentach rekrutacyjnych dla celów przyszłych rekrutacji, dane te usuwamy niezwłocznie po zakończeniu rekrutacji na stanowisko, o które się ubiegasz;
  • jeżeli wyrazisz zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych zawartych w dokumentach rekrutacyjnych dla celów przyszłych rekrutacji, dane te przechowujemy do momentu wycofania Twojej zgody, jednak nie dłużej niż przez 2 lata po zakończeniu rekrutacji.

§5 Komu możemy ujawinić Twoje dane osobowe?

Możemy ujawnić Twoje dane osobowe:
 1. osoby odwiedzające i korzystające z naszej strony internetowej:
  • dostawcy usług i systemów IT, które wykorzystujemy do prowadzenia naszej strony internetowej oraz analizowania statystyk;
  • doradcy prawni i konsultanci, którzy nas obsługują w stopniu, w jakim ujawnienie danych jest niezbędne do korzystania z ich usług;
 2. osoby, które śledzą nasz fanpage na Facebooku oraz Instagramie:
  • operatorzy portali społecznościowych;
  • dostawcy usług i systemów IT, które wykorzystujemy do prowadzenia naszej strony internetowej;
  • doradcy prawni i konsultanci, którzy nas obsługują w stopniu, w jakim ujawnienie danych jest niezbędne do korzystania z ich usług;
 3. osoby, które dokonują zakupów w naszym sklepie internetowym:
  • podmioty obsługujące płatności za zamówione produkty w celu obsługi i realizacji płatności za zamówienia;
  • podmioty realizujące dostawy naszych produktów;
  • dostawcy usług i systemów IT, które wykorzystujemy do prowadzenia naszego sklepu;
  • podmioty świadczące usługi księgowe i rachunkowe na naszą rzecz;
  • doradcy prawni i konsultanci, którzy nas obsługują w stopniu, w jakim ujawnienie danych jest niezbędne do korzystania z ich usług.
 4. kandydaci do pracy i osoby ubiegające się o zatrudnienie w Brander Store
  • dostawcy usług i systemów IT, które wykorzystujemy do prowadzenia naszej strony internetowej;
  • doradcy prawni i konsultanci, którzy nas obsługują w stopniu, w jakim ujawnienie danych jest niezbędne do korzystania z ich usług;
  Przekazujemy Twoje dane osobowe poza Europejski Obszar Gospodarczy do Stanów Zjednoczonych Ameryki. Podstawą prawną transferu Twoich danych osobowych są standardowe klauzule umowne lub wiążące reguły korporacyjne. Masz prawo uzyskać od nas kopię dokumentu stanowiącego podstawę transferu Twoich danych. W tym celu, skontaktuj się z nami wysyłając e-mail na adres: team@rascalindustry.eu].

§6 Twoje prawa

Masz prawo do:
 • żądania dostępu do swoich danych osobowych,
 • sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych;
 • w zakresie w jakim przetwarzamy Twoje dane w sposób zautomatyzowany w celu realizacji umowy (art. 6 ust. 1 lit b RODO): prawo do przenoszenia danych;
 • w zakresie w jakim przetwarzamy Twoje dane w celu realizacji naszych prawnie uzasadnionych interesów (art. 6 ust 1 lit f RODO): prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;
 • w zakresie w jakim przetwarzamy Twoje dane na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit a RODO): wycofania udzielonej zgody w dowolnym momencie, co pozostaje bez wpływu na zgodność przetwarzania dokonanego na podstawie tej zgody przed jej wycofaniem;
 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w Warszawie.

§7 Zautomatyzowane podejmowanie decyzji

Nie wykorzystujemy żadnych informacji przekazanych przez Ciebie do celów zautomatyzowanego podejmowania decyzji.

§8 Statystyki strony Facebook i Instagram

Korzystamy z funkcji statystyk strony udostępnianych przez Facebook i Instagram. Statystyki strony to funkcja, która pozwala nam na przeglądanie zagregowanych i anonimowych danych o użytkownikach naszego fanpage oraz zrozumienie działań podejmowanych przez osoby go odwiedzające. Dane w ramach funkcji statystyk strony przetwarzamy jako współadministrator razem z Facebook Ireland Limited. Wszystkie pytania dotyczące funkcji statystyk strony należy kierować bezpośrednio do Facebook. Więcej informacji znajdziesz tutaj:

§9 Pliki cookies

Na naszej stronie internetowej korzystamy z technologii plików cookies („ciasteczka”) i podobnych (np. pixel tags).
Pliki cookies to małe pakiety informacji zapisywane na urządzeniach końcowych, zwykle zawierające adres serwisu, datę umieszczenia, datę ważności, unikalny numer i dodatkowe informacje zgodne z przeznaczeniem danego pliku.
Pliki cookies, które używamy można podzielić na 2 kategorie:
 • pliki statystyczne i analityczne, które pozwalają nam zrozumieć jak użytkownicy zachowują się na naszej stronie internetowej za pomocą zagregowanych i anonimowych informacji statystycznych;
 • pliki marketingowe i remarketingowe, które pozwalają nam śledzić użytkowników naszej strony internetowej i informować ich o usługach jakie oferujemy online.
Korzystamy z wtyczek społecznościowych i narzędzi reklamowych Google i Facebook. Oznacza to, że - w zależności od ustawień urządzenia i Twojej zgody - informacje o korzystaniu z naszej strony internetowej mogą być łączone z innymi informacjami, które zostały przekazane przez Ciebie do Google lub Facebooka albo, które zostały zebrane w wyniku korzystania z ich serwisów. Strony te gromadzą dane bezpośrednio z Twojej przeglądarki internetowej, przetwarzając je w ramach własnych polityk prywatności (odpowiednie linki znajdują się poniżej).
Tabela poniżej opisuje szczegółowo pliki cookies, które wykorzystujemy na naszej stronie internetowej:
Rodzaj i cel
Nazwa
Czas przechowywania
Statystyczne i analityczneSą to pliki cookies używane przez Google Analytics, aby stworzyć unikalne identyfikatory dla Twojej sesji i umożliwić nam zbieranie danych statystycznych o korzystaniu z naszej strony internetowej. Szczegółowe informacje na ten temat znajdziesz w polityce prywatności Google.
_ga_gat_gid
2 lata
1 dzień
1 dzień
Marketing i remarketingSą to pliki cookies Facebooka, które umożliwiają nam reklamowanie naszych usług w internecie. Szczegółowe informacje na ten temat znajdziesz w polityce prywatności Facebooka.
_fbp
3 miesiące

§10 Zmiany polityki prywatności

Postanowienia Polityki Prywatności mogą polegać udoskonaleniom i zmianom, a najnowsze jej wersje każdorazowo będą publikowane na nasze stronie internetowej i zostaną opatrzone datą ostatniej aktualizacji.

Twój koszyk

Brak produktów